Sök

Visar sökresultat för: Cryptosporidium

VA-aktuellt

17-åring avled av Cryptosporide-infektion

I våras avled en 17-årig pojke i Skellefteå efter att ha drabbats av parasiten Cryptosporidium. Hans föräldrar har nu i en skrivelse till Skellefteå kommun begärt att kommunen ska ta ansvar för dödsfallet och önskar även en symbolisk ekonomisk ersättning, det skriver Norran.Pojken lades in allmänt ... Läs mer

VA-aktuellt

Arbetet i Skellefteå fortsätter som vanligt

I Skellefteå har invånare blivit oroade sedan tre nya sjukdomsfall orsakade av parasiten Cryptosporidium konstaterats under perioden 27 juli-7 augusti. Inget tyder dock att dricksvatten skulle vara smittkälla den här gången.– I nuläget finns inte några bekräftade fall av Cryptosporidium som insjuknat ... Läs mer

Cirkulation 5/11

Cirkulation frågar: "Den här sommaren i Skellefteå blev lite speciell..."

Stefan Johansson är Vatten- och avfallschef i Skellefteå kommun. Under sommaren har han och hans personal arbetat med renspolningen av ­vattennätet efter Cryptosporidieproblemen.Hur har arbetet gått under sommaren?– Det har gått bra. Vi har följt planen och periodvis har det till och med gått bättre än ... Läs mer

VA-aktuellt

Sämre på utbrott

Tidigare har USA, Storbritannien, Kanada och Irland varit de länder i den industrialiserade delen av världen som drabbats hårdast av vattenburna utbrott av parasiten Cryptosporidium. Nu sällar sig också Sverige till den skaran.– England är numera en förebild när det gäller förebyggande arbete för att ... Läs mer

VA-aktuellt

Snart klartecken för dricksvattnet i Skellefteå

Tekniska nämnden i Skellefteå kommun har beslutat att begära hos bygg- och miljönämnden, den lokala tillsynsmyndigheten, att kokningsrekommendationen av dricksvattnet från Abborrverket ska hävas.Kokningsrekommendationen hävs i två etapper, i centralorten planeras rekommendationen att hävas den ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Parasitnotan över sju miljoner

Det praktiska arbetet med parasitproblemen i Skellefteås dricksvattnet har kostat över sju miljoner kronor, hittills. Det är Sveriges Radio Västerbottensnytt som tittat på det kommunala konto som skapades strax efter att kommunen konstaterat att man drabbats av parasiten Cryptosporidium.Den största ... Läs mer

VA-aktuellt

SMHI arbetar med Crypto-utredningen

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, har besökt Skellefteå för att på plats se Skellefteälven och Klintforsån inför deras beräkningar av strömningsförhållanden och spädningseffekter för utredningen om Cryptosporidieutbrottet.De första preliminära resultaten väntas under ... Läs mer

VA-aktuellt

Ingen rabatt på VA-avgiften i Skellefteå

Kommunledningen i Skellefteå kommer inte att ge någon rabatt på VA-avgiften i samband med att abonnenterna tvingats till att koka vattnet under flera månader.Kommunledningskontoret har tillsammans med tekniska kontoret utrett frågan och förslaget till tekniska nämnden är att inte sätta ned ... Läs mer

VA-aktuellt

Ingen avloppspåverkan hittas i Skellefteå

Nu återställer Skellefteå kommun klorhalten på ledningsnätet från Abborrens vattenverk efter en dryg vecka av provtagning där man sökt efter avloppspåverkan i nätet. Proverna visar inget som tyder på någon påverkan.Det var i förra veckan som klorhalten sänktes som en del av utredningen om misstänkt ... Läs mer

VA-aktuellt

Sökning efter indikatorbakterier fortsätter

Skellefteå kommun väljer att ha sänkt klorhalt i dricksvattnet under ytterligare en tid. Det är för att möjliggöra sökning efter indikatorbakterier på avloppsinträngning som klorhalten från vattenverket Abborren sänkts.Under perioden har tekniska kontoret tagit två provomgångar i åtta olika ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 3 4 5 6 >>