Sök

Visar sökresultat för: Cryptosporidium

VA-aktuellt

Östersund snart igång med vattenverksbygge

Vattenverk Östersunds kommun fortsätter med planeringen för ett nytt vattenverk i Minnesgärde. Sedan Cryptosporidieproblemen 2010 har arbetet med att bygga om för membranfiltrering pågått. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nationell strategi mot Cryptosporidiumsmitta

Nu  finns en nationell strategi som ska minska risken för att människor ska smittas av parasiten Cryptosporidium. Det är Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA som arbetat fram en femårig strategi för att minska ... Läs mer

Cirkulation 4/14

Från branschen: "Risk att överskatta E. coli som indikator för Cryptosporidium"

Indikatorn E. coli är ett vanligt och förhållandevis billigt mått på fekal förorening. Analyser av Cryptospo­ridium är mer kostsamma, varför man ibland skattar risken för Cryptospo­ridium utifrån E. coli-mätningar. För att undersöka om mängden E. coli eller koliforma bakterier kan förutsäga mängden av ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersunds beredskap 2010 ifrågasätts

I Cryptosporidiumrättegången i Östersund ägnades torsdagen åt vittnesmål från vattenexperter. Norske konsulten Christian Ræstad var kallad av åklagaren och fick inleda med att berätta om Giardia-utbrottet i Bergen 2004, en händelse som fungerade som en väckarklocka för den norska VA-branschens ... Läs mer

VA-aktuellt

Cryptosporidiumrättegång avslutad - dom 6 februari

Som sista vittne hördes idag Svenskt Vattens dricksvattenexpert Gullvy Hedenberg i den unika rättegången i Östersunds tingsrätt, där kommunen står åtalad för följderna av när Cryptosporidium spreds i det kommunala dricksvattnet senhösten 2010.GullvY Hedenberg vittnade i rättegången om sin bild av att ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
VA-aktuellt

VA-cheferna i Östersund var ovetande om parasithot

Östersunds tidigare VA-chef Magnus Rosenberg hade inte hört talas om Cryptosporidium innan utbrottet i Östersund senhösten 2010.– För mig var det en nytt begrepp när det inträffade i Östersund. Jag kan inte påminna mig om att jag hade hört om det innnan, sa Rosenberg i åklagarens vittnesförhör under ... Läs mer

VA-aktuellt

Åklagaren släpper del av åtalet i Cryptosporidierättegången

Den första dagen av cryptosporidiemålet vid Östersunds tingsrätt inleddes med åklagare Lars Magnussons yrkanden och sakframställan. Därefter fick både åklagaren och Östersunds kommun fördjupa de fakta som vardera part vill lägga fram i målet.Åklagaren hävdade att kommunen inte använt bästa möjliga ... Läs mer

VA-aktuellt

Cryptosporidierättegång inleds i Östersund

Idag inleddess förhandlingarna i Cryptosporidiemålet vid Östersunds tingsrätt. Det är första gången en kommun ställs inför rätta för att ha distribuerat ett dåligt dricksvatten. Åklagare Lars Magnussons linje är att kommunen inte använt bästa möjliga teknik för att oskadliggöra parasiter i ... Läs mer

Cirkulation 5/13

Från branschen: "Riskbedömningar kräver kännedom om lokala förhållanden"

Cryptosporidium och Giardia är två encelliga tarmparasiter som kan orsaka diarrésjukdom. Vissa är zoonotiska vilket innebär att de kan spridas mellan människor och en eller flera djurarter medan andra är art­specifika. Parasiterna sprids som oocystor (Cryptosporidium) respektive cystor (Giardia) ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersunds kommun ogillar Cryptosporidie-åtal

Östersunds kommun hade den dricksvattenrening som krävdes och har följt regler och föreskrifter. Därför har kommunen inte gjort sig skyldig till något brott i samband med cryptosporidiumutbrottet som inträffade senhösten 2010. Brottsutredningen bör läggas ned. Det är Östersunds kommuns inställning i ... Läs mer

Annons:
Paab 2022
<< 1 2 3 ... 6 >>