Sök

Visar sökresultat för: översvämning

VA-aktuellt

Lathund hjälper kommuner med klimatanpassning

Klimat En lathund för kommunernas klimatanpassning har utvecklats av SMHI i samarbete med ett antal kommuner och länsstyrelser. Den nya webbtjänsten är fritt tillgänglig. Det gäller bland annat åtgärder kring dricksvattenförsörjning och översvämningar. ... Läs mer

VA-aktuellt

Skyfall i nordvästra Skåne testar dagvattensystemen

Skyfall Kraftiga regn orsakade problem med översvämningar på flera platser i Bjuvs kommun, Helsingborgs stad och Åstorps kommun under söndagen 30 juli. Minst ett 40-tal villor och många vägar har svämmats över. På måndagen hade vattnet runnit undan. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bjuvs dagvattensystem underdimensionerat

Översvämning Dagvattensystemet i Bjuv är underdimensionerat men inte heller ett riktigt dimensionerat dagvattensystem hade klarat att förhindra sommarens översvämning i kommunen. Det konstaterar NSVA i en utredning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Rådgivning efter översvämning

Översvämning Bjuvs kommun och NSVA erbjuder hjälp och vägledning till översvämningsdrabbade invånare, efter en stor översvämning i mitten av juni. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenverk utslagna av åska

Häftigt regn Häftiga regnväder gav en hel del jobb för VA-personal i Västsverige under tisdagsdygnet. Översvämningar i Karlstad och tillfälligt stopp i två vattenverk i Mellerud är en del av allt som hände. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2018
VA-aktuellt

Schaktmassor från magasin blir pulkabacke

Spillvattenmagasin Grävmassor från ett nytt spillvattenmagasin i Malmö blir till pulkabacke. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenverk översvämmade

Översvämning I Marks kommun har två vattenverk svämmats över på grund av höga vattenflöden. Kokningsrekommendationer råder för delar av kommunen. ... Läs mer

Cirkulation 7/15

Översvämning som fick stora konsekvenser

De stora översvämningarna i Hallsberg i början av september har fått stora konsekvenser för fastighetsägare och har inneburit stora påfrestningar på samhället. Nu utreds händelsen noga för att dra slutsatser inför framtiden. SMHI hade räknat med att det stora regnvädret som kom in över landet från Danmark ... Läs mer

VA-aktuellt

Motsättningar i stadsplanering skapar översvämningsrisker

Översvämningar Forskare vid Lunds universitet ska ge förslag på hur samhället kan förebygga och hantera vattenmassor vid översvämningar. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stora påfrestningar på VA i Hallsberg

Översvämning De stora översvämningarna i centrala Hallsberg innebär stora påfrestningar på VA-systemen, men dricksvattenförsörjningen har fungerat. ... Läs mer

Annons:
<< 1 2 >>