Sök

Visar sökresultat för: övergödning

Cirkulation 6/10

Dags att pyssla om våtmarken

Oxelösunds våtmark Brannäs var den första fullskale­anläggningen av sitt slag i Skandinavien. En våtmark som ett sista steg i en avloppsvattenbehandling. Utvärderingar visar att ­reningseffekten är stabil och att våtmarker även har effekt på läkemedelsrester.Sedan Brannäs våtmark anlades i utkanten ... Läs mer

VA-aktuellt

Effektiva våtmarker

De anlagda våtmarkerna inom Kävlingeåprojektet minskar kvävetransporten till havet med 108 ton per år – ett kostnadseffektivt sätt att minska övergödningen. Det är en av slutsatserna i slutredovisningen av Kävlingeåprojektet som nu presenteras. Utvärderingen har genomförts av extern expertis.De nio ... Läs mer

VA-aktuellt

Minskat läckage från lantbruket

En nyligen sammanställd rapport för perioden 2001 till 2008 i rådgivningsprojektet Greppa Näringen visar på kraftigt minskade överskott av kväve och fosfor inom lantbruket. De minskade överskotten leder till att 1 000 ton mindre kväve och 20 ton mindre fosfor läcker ut i vattendragen varje år. Totalt har ... Läs mer

VA-aktuellt

Rödgröna vill återinföra skatt på handelsgödsel

I de rödgröna samarbetspartiernas skuggbudget samlas ett antal miljöskatter som ska ge inkomster till staten på en miljard kronor under två år. Det är skatt på avfallsförbränning, fluorerade växthusgaser samt på handelsgödsel.Den nuvarande regeringen tog bort skatten på handelsgödsel "kväveskatten" ... Läs mer

VA-aktuellt

Förbud mot fosfater i maskindiskmedel

Nu är det klart med förbudet mot fosfater i maskindiskmedel för konsumenters enskilda bruk. Regeringen tog beslutet idag och efter den sista december 2011 råder försäljningsförbud.- Utsläppen av fosfor ska minska. Vi har tidigare förbjudit fosfater i tvättmedel. Genom att nu även förbjuda fosfater i ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
VA-aktuellt

Musselodling på gång i Öresund

Två företagare har kontaktat länsstyrelsen i Skåne med en förfrågan om att få odla musslor i Lundåkrabukten.Det är danska musselodlare som vill komma igång med musselodlingen utanför Skånes kust redan i maj. Ansökan passar väl ihop med planer från Malmö stad och Lomma kommun som velat få igång ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk i fjällen

Dorotea kommun bygger nytt reningsverk i Borgafjäll och skonar genom nya lösningar det känsliga fjällvattnet. Utgående vatten från reningsverket kommer att ledas över till regleringsdammen Borgasjön istället för att släppas i det känsliga och näringsfattiga fjällvattnet i Avasjön.– Vi måste söka ... Läs mer

VA-aktuellt

Utsläppen från reningsverk minskar

Utsläppen av fosfor och syreförbrukande ämnen från reningsverk minskade något mellan år 2006 till år 2008. Detta visar ny statistik från Naturvårdsverket och SCB.De totala utsläppen av näringsämnen och syreförbrukande substanser från kommunala reningsverk var 2008 cirka 310 ton fosfor (en minskning ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk först med biogas från alger

Vid Smygehamns reningsverk planeras för utvinning av biogas från alger. Miljöförvaltningen i Trelleborg presenterade projektet under torsdagen i samband med ett seminarium om åtgärder mot övergödning i havet.I Trelleborg kan man komma att samla in alger längs kusten. En undersökning om hur algerna ... Läs mer

VA-aktuellt

Kväverening rätt

Kväverening vid reningsverken gör nytta för Östersjön. Det slås fast i ett omfattande forskningsprojekt som börjar gå mot sitt slut.Himmerfjärden och Syvabs reningsverk vid fjärden tillhör världens bäst dokumenterade och undersökta. Provtag­ning i fjärden startade 1972 och sedan dess har ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 2 3 4 >>