Sök

Visar sökresultat för: övergödning

VA-aktuellt

Kalk blir fosforfälla vid Bornsjön

Stockholm Vatten bedriver försök med strukturkalkning och kalkfilterdikning som metoder för att minska läckage av fosfor till sjöar och hav. Stockholm Vatten bedriver försöken i samarbete med Nordkalk vid Stockholms reservvattentäkt Bornsjön, för att få ned fosforhalterna. I eftermiddag invigs en ... Läs mer

VA-aktuellt

Danska staten stämd för kantzoner

Danska lantbrukare och livsmedelsindustri är missnöjda med landets nya kantzonslag. Nu stämmer branschorganisationen Landbrug och Fødevarer staten.– Lagstiftningen är lagt över våra huvuden och därför ska nu prövas i domstol. Miljöinsatsen stämmer inte heller överens med effekten, vilket gör det ... Läs mer

Cirkulation 5/12

Renare sjö med biomanipulering

Skånska Ringsjön har under lång tid haft stora problem med algblomningar som en följd av övergödning. Men med hjälp av ett nytt EU-projekt – ”Algae be gone”, vars syfte är att utvärdera och utveckla metoder för sjöres­taurering – kommer Ringsjön i framtiden att ha ett vatten som är av betydligt bättre kvalitet ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt sätt att syresätta djupvatten

En forskargrupp vid Göteborgs universitet vill utveckla en anläggning som både ska syresätta djupvatten i Östersjön och producera el med hjälp av vindkraft. Nu får gruppen två miljoner kronor i stöd av Havs- och vattenmyndigheten för en studie.Hittills har forskargruppen, ledd av professor Anders ... Läs mer

VA-aktuellt

Osäkert om Lova-pengar

Framtiden för länsstyrelsernas så kallade Lova-projekt är osäker. Regeringen har inte gett några besked om pengar för 2013.I år har Havs- och vattenmyndigheten kunnat dela ut närmare 95 miljoner kronor till konkreta lokala insatser mot övergödning av hav och sjöar. Det kan röra sig om till exempel ... Läs mer

Annons:
Xylem 2019
VA-aktuellt

Stort våtmarksprojekt utanför Kristianstad

Cirka 50 hektar våtmarker ska anläggas intill Vinneå i Skåne. I ettgemensamt Lova-projekt arbetar tre intressenter för att uppnå god ekologisk status i Vinneå.Vinneå mynnar i Helgeå som har en av de högsta belastningarna av näringsämnen i Sydsverige. Vinneå, utanför Kristianstad, står för ett av de större ... Läs mer

VA-aktuellt

Trelleborg rötar alger

Vid Trelleborgs kommuns reningsverk i Smyge tas alger och ruttnande tång från sydkustens Östersjöstränder tillvara.– Vi hämtar upp alger från stranden för att ta tillvara metangasen som bildas vid förruttnelsen, säger Matilda Gradin till Malmö Fria.Rötresterna används som gödning av energiskog. ... Läs mer

VA-aktuellt

Näringsfällor fungerar

Kalkfilter i diken kan vara en dellösning på problemet med näringsläckage från åkrar. Sedan ett och ett halvt år utvärderas systemet av IVL Svenska Miljöinstitutet.På tre platser i Mälardalen och Sörmland har forskningsstationer med avancerad automatisk provtagning byggts upp och är nu under ... Läs mer

VA-aktuellt

Lantbrukare arbetar mot övergödning

Under fem år har projektet Greppa Näringen erbjudit lantbrukare gratis rådgivning för att minska belastningen på miljön. I Östergötland satsar nu Länsstyrelsen Östergötland, LRF och Jordbruksverket tillsammans ytterligare tio miljoner kronor för att ytterligare minska det östgötska lantbrukets ... Läs mer

VA-aktuellt

Våtmarker effektiva i jordbruket

Anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet har blivit allt bättre på att fånga upp näringsämnen som annars skulle ha transporterats till havet eller insjöar. Att anlägga våtmarker är också billigare än många andra miljöåtgärder. Men de skulle kunna vara ännu mer effektiva. Det visar en ny rapport från ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
<< 1 2 4 4 >>