Sök

Visar sökresultat för: övergödning

VA-aktuellt

Länsstyrelserna får påfyllning för vattenprojekt

Anslag Länsstyrelserna får i år en ökning av medel till lokala vattenvårdsprojekt (Lova-projekt), totalt får de 160 miljoner kronor. Dessutom delar Havs- och vattenmyndigheten, Hav, ut totalt 21 miljoner kronor extra för att minska övergödningen i kustvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Gamla fosforutsläpp har slutat läcka tillbaka

Vattenmiljö Stockholmarnas historiska avloppsutsläpp påverkar inte längre vattenkvaliteten i innerskärgården, det konstaterar forskare vid Stockholms universitet. Den fosfor som släppts ut under framförallt 1900-talet läcker inte längre tillbaka till vattenmiljön. ... Läs mer

VA-aktuellt

3,2 miljoner mot övergödning i Kronoberg

Övergödning 3,2 miljoner mot övergödning i Kronoberg Länsstyrelsen i Kronobergs län 3 200 000 kronor för Lokala Vattenvårdsprojekt (Lova) till Växjö och Lessebo kommuner. Syftet är att minska övergödning i sjöar och vattendrag och båda projekten planeras att genomföras 2018 – 2020. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bottensediment renas med elektrokinetik

Finland Havsbotten i Tölöviken i centrala Helsingfors ska renas med en elektrokenetisk metod som tidigare använts för marksanering. Den finska tekniken ska nu testas mot övergödning under ett år samtidigt som skadliga ämnen ska brytas ned. ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersjöns djupbottnar tömda på fosfor

Östersjön Övergödningen av Östersjön till följd av utsläpp av näringsämnen har länge ansetts förvärras av att bottensedimenten läcker ut fosfor till vattenmassan. Nu visar forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet i en artikel i Tidskriften Vatten att förråden av rörlig fosfor i Egentliga Östersjöns ... Läs mer

Annons:
Xylem 2019
VA-aktuellt

Satsning på musslor i Östersjön

Östersjön EU satsar 8,4 miljoner kronor i ett treårigt projekt för att få bort näringsöverskott från Östersjön med hjälp av blåmusslor. Projektet drivs av Kalmarsundskommissionen och Länsstyrelsen i Kalmar. ... Läs mer

Cirkulation 6/15

Hur stort är miljöhotet från små avlopp?

Enskilda avlopp framhålls ofta som betydande källa till miljöbelastande utsläpp, framför allt av fosfor. Den totala kostnaden för förbättring av landets förmodade antal »bristfälliga« småavlopp kan även vid försiktig uppskattning beräknas till minst ett tiotal miljarder kronor om samtliga dessa ... Läs mer

VA-aktuellt

Naturliga Östersjömiljöer klassas som övergödda

Östersjön Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har i flera års tid studerat omsättningen av fosfor i Östersjöns kustområden och vilken ekologisk relevans detta har i form av ökad algtillväxt. Resultaten pekar på att tillförsel av fosfor från sediment till vatten är en viktig process för ... Läs mer

VA-aktuellt

Obemannade flygplan kan kartlägga risker för fosforläckage

Små obemannade flygplan kan användas för att identifiera markområden där riskerna för fosforläckage till vattendrag är stora. Det är forskare vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik som har drivit projektet med obemannade små flygplan, så kallade UAV. Bilder tagna från flygplanet har använts ... Läs mer

VA-aktuellt

Kväveföroreningar minskar något i Europa

Vattenföroreningar orsakade av kväveföreningar har minskat i Europa under de senaste tjugo åren, men jordbruket sätter fortfarande press på vattenresurserna. Det är slutledningen i den senaste rapporten från EU:s nitratdirektiv.Enligt rapporten så minskar kvävekoncentrationerna i både yt- och ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 2 3 4 >>