Sök

Visar sökresultat för: överföringsledning

VA-aktuellt

Vakin startar bygge av ledning från Täfteå

Täfteå Den 23 april påbörjade bygget med kommunala Vakins nya överföringsledning mellan Täfteå och Innertavle i Umeå kommun. Bygget av både dricksvatten- och avloppsledning har föregåtts av ett omfattande förberedelsearbeten sedan 2012 men blev akut i samband med branden i Täfteå reningsverk. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kommunsamarbete säkrar reservvattenförsörjning

Reservvatten Nu invigs den nya överföringsledningen för reservvatten mellan Mölndal och Kungsbacka. Ledningen ska ge en säkrare vattenförsörjning för de båda grannkommunerna i väst. ... Läs mer

Cirkulation 1/17

Invigning av nytt dricksvatten till Olofström

Under nyårsaftonens förmiddag genomfördes officiell invigning av nytt dricksvatten till de boende i Olofström med omnejd. Med dricksvattenförsörjning ifrån Bromölla kommun och med reservvatten i form av eget grundvatten har Olofström nu bättre säkerhet i dricksvattenförsörjningen än tidigare. ... Läs mer

VA-aktuellt

Flen får snart Katrineholmsvatten

Överföringsledning Onsdag 11 januari påbörjades byggandet av en överföring för dricksvatten mellan Katrineholm och Flen. Under hösten 2018 ska invånarna i Flen få nytt dricksvatten i sina kranar. ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Samverkan för en tryggare VA-försörjning

Olofström förses från och med i år med dricksvatten från Bromölla. Arbetet föregicks av en ovanligt intensiv debatt lokalt och vid genomförandet utsattes projektet till och med för sabotage. Våren 2014 startades Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT), ett gem­en­samägt bolag för drift, underhåll, ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2018
Cirkulation 8/12

Cirkulation frågar: "En fällande dom kan få påverkan på hela Sverige"

Kan man tvinga en väl fungerande avloppsreningsanläggning att lägga ned med hänvisning till miljökvalitetsnormer? Det är en fråga som kommunägda Västervik Miljö och Energi (VME) ställer. Problemet gäller tillståndsprövningen för Gamleby reningsverk och kan få konsekvenser för hela landet. Ruben ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt ras i Bolmentunneln

Ett nytt ras i Bolmentunneln gör att reparationerna förlängs.Vid Sydvattens pågående besiktning av Bolmentunneln har ett omfattande ras upptäckts på den sista sträckan. Rasmassorna måste avlägsnas och berget förstärkas.I samband med raset som inträffade 2008 tömdes Bolmentunneln etappvis på vatten ... Läs mer

VA-aktuellt

Söderköping avvecklar reningsverk

Söderköpings kommun kommer att på sikt avveckla reningsverket vid Storån. Kommunen har beslutat om att ansöka om ledningsrätt för en spillvattenledning till grannkommunens Norrköpings reningsverk i Navestad. Detta i samband med att Eon bygger ut fjärrvärmenätet mellan Söderköping och Norrköping, ... Läs mer

VA-aktuellt

Centralisering i Lund

I Lund läggs reningsverken i Veberöd, Genarp, Björnstorp och Dalby ner. Istället ska avloppet överföras till Källby reningsverk i Lund. Första etappen mellan Dalby och Lund är redan igång samtidigt som reningsverket i Dalby byggs om till pumpstation.VA-Syd investerar totalt 15 – 18 miljoner kronor i ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya överföringsledningar mellan Hofors och Torsåker

Gästrike Vatten planerar att lägga ner rening- och vattenverken i Torsåker och ersätta dem med överföringsledningar till Hofors. Arbetet ska påbörjas under 2010 och vara färdigt under 2011. Investeringen beräknas till 36 miljoner kronor. Vattenverket i Malmjärn och reningsverket i Torsåker har idag ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 2 >>