Sök

Visar sökresultat för: återvinning

VA-aktuellt

LKAB går inte vidare med Easymining

Fosforåtervinning Gruvbolaget LKAB avbryter samarbetet med Ragn-Sells om att utvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur gruvavfall med Easyminings Cleanmap-process. ... Läs mer

VA-aktuellt

Mörbylånga vinner europapris

Återvinning Water Reuse Europe Innovation Prize 2019 gick till Mörbylånga vattenverk. På måndagskvällen den 21 oktober mottog Mörbylånga kommuns representant på plats, Billy Gidö, priset under den europeiska konferensen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Förslag om EU-regler för vattenåteranvändning

Vattenbrist Klarare regler för återanvändning av vatten inom jordbruket är på gång inom EU. Svenska myndigheter tror dock inte att detta blir vanligt i Sverige. Bristen på vatten inom EU har spridit sig till länder som aldrig trodde de skulle hamna i det läget. Därför ­kommer förslaget om klarare regler inom ... Läs mer

Cirkulation 2/19

Grå- och svartvatten i separata ledningar

Från branschen Världens enligt uppgift första semicentraliserade vatten-och avloppssystem med återföringsmöjligheter för vatten, näring och energi har byggts och följts upp i Qingdao, Kina, för 120 000 pe. Toalettavfall och köksavloppsvatten har samlats i svartvattenledningar och det övriga ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenbolagen får stort ansvar vid vattenåtervinning

EU Vattenresurserna inom EU utsätts stora påfrestningar. EU-parlamentet har nu tagit ställning för förslaget till förordning om minimikrav för återanvändning av vatten. ... Läs mer

Annons:
EndressHauser 2021b
VA-aktuellt

Återvinning av fosfor vid danska reningsverk

Fosforåtervinning Ragn-Sells har tecknat ett avtal med Danmarks största avloppsverksamhet Biofos. Under en 20 års period vill parterna utvinna fosfor ur 20 000 ton slamaska med Easyminings teknik Ash2phos. ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Rena industriavlopp med vattenverksslam

Från branschen Kemisk flockning med aluminium- eller järninnehållande flockningskemikalier är en av de vanligaste reningsprocesserna vid beredning av dricksvatten. Processen genererar dock stora mängder slam som vanligtvis deponeras. Genom att återvinna aluminium och järn från slammet kan detta ... Läs mer

VA-aktuellt

Återvinning av avloppsvatten aktuellt även i Sverige

Kretslopp Det skulle kunna vara både kostnadseffektivt och miljösmart att återvinna avloppsvatten, även på vissa håll i Sverige. Det visar ett forskningsprojekt som IVL Svenska Miljöinstitutet och Xylem AB har genomfört. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny förbränningsmetod kan ge ren fosforaska

Fosforåtervinning Högskolan i Borås satsar tillsammans med Borås Energi och miljö på ett nytt projekt kring återvinning av fosfor ur avloppsslam. En ny typ av förbränningsdesign ska ge en ren aska. ... Läs mer

VA-aktuellt

Tre vinnare i tävling om framtidens avlopp

Innovationstävling I Helsingborg har vinnarna i innovationstävlingen om framtidens avloppslösningar, "Blackwater & Food Waste Challenge", korats. Systemen ska nu förverkligas i det nya område som byggs i Oceanhamnen. ... Läs mer

Annons:
Paab 2021