Sök

Visar sökresultat för: Östersund

VA-aktuellt

Åklagaren släpper del av åtalet i Cryptosporidierättegången

Den första dagen av cryptosporidiemålet vid Östersunds tingsrätt inleddes med åklagare Lars Magnussons yrkanden och sakframställan. Därefter fick både åklagaren och Östersunds kommun fördjupa de fakta som vardera part vill lägga fram i målet.Åklagaren hävdade att kommunen inte använt bästa möjliga ... Läs mer

VA-aktuellt

Frösö Zoo kräver ersättning för dåligt vatten

Det juridiska efterspelet efter cryptosporidieutbrottet i Östersund 2010-2011 fortsätter. Frösö Zoo stämmer nu Östersunds kommun på 47 721 kronor. Summan ska motsvara djurparkens förhöjda kostnader för extraarbete och el i samband med cryptosporidieutbrottet.Djurparken tvingades bland annat koka ... Läs mer

VA-aktuellt

Smittkällan i Östersund svår att få fram

Smittspårningen av källan till Cryptosporidieutbrottet i Östersund förra hösten och vintern, har inte gett något säkert resultat. Det konstaterar Miljö och hälsoskyddsförvaltningen i Östersund, i en ny rapport. Spårningen har visat några tänkbara källor men ingen har kunnat pekas ut.Under ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersundarna upplevde inte det dåliga vattnet som någon katastrof

Lite obekvämt och besvärligt, men inte katastrofalt på något sätt. Så upplevde Östersunds invånare utbrottet av cryptosporidium för drygt ett år sedan. Dessutom påverkade Östersundsborna i överraskande hög utsträckning varandra till att vara noga med vattenkokning. Det är några av resultaten i en ny ... Läs mer

VA-aktuellt

Notan för Östersunds vattenproblem: 220 miljoner

Cryptosporidieutbrottet i Östersund kostade samhället cirka 220 miljoner kronor. Det visar en rapport som FOI gjort på uppdrag av Livsmedelsverket. I rapporten har FOI undersökt hur kommun och näringsliv påverkades av det otjänliga dricksvattnet.– En viktig lärdom är att nästan alla undersökta ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2020
VA-aktuellt

Över 20 000 personer smittades i Östersund förra vintern

Cryptosporideutbrottet i Östersund 2010-2011 smittade över 20 000 personer. I en ny rapport föreslår nu Smittskyddsinstitutet (SMI) flera åtgärder för bättre beredskap hos myndigheter och kommuner.- Cryptosporidiumutbrotten i Östersund och Skellefteå har lett till en ökad medvetenhet kring ... Läs mer

VA-aktuellt

Sämre på utbrott

Tidigare har USA, Storbritannien, Kanada och Irland varit de länder i den industrialiserade delen av världen som drabbats hårdast av vattenburna utbrott av parasiten Cryptosporidium. Nu sällar sig också Sverige till den skaran.– England är numera en förebild när det gäller förebyggande arbete för att ... Läs mer

VA-aktuellt

Bilden av Östersund inte sämre

Nyheten om parasiten Cryptosporidium fick mycket stort genomslag i nationell media men att det är svårt att se en direkt negativ inverkan på Östersunds varumärke i den nationella publiciteten eftersom få negativa kommentarer förekommer. Det visar en analys från ett medieanalysföretag som gått igenom vad ... Läs mer

VA-aktuellt

Inget skadestånd till parasit-drabbade

Östersunds kommun kan inte betala ut någon ersättning till de som drabbats av dåligt dricksvatten under de månader det kommunala dricksvattnet innehållit parasiten Cryptosporidium. Det konstateras i den utredning som nu finns klar från Östersunds kommun.Kommunen har utrett frågan om ... Läs mer

VA-aktuellt

Åtalsanmälan inlämnad i Östersund

Miljö och Hälsa i Östersunds kommun lämnade i dag in en så kallad åtalsanmälan till polisen. Detta med anledning av att dricksvattnet i Östersund har innehållit parasiter. I ett pressmeddelande förklarar man att anmälan ska ses som en formell reaktion från Miljö och Hälsa, som är tillsynsmyndighet över ... Läs mer

Annons:
Wateraid jul 2020
<< 1 2 3 ... 5 >>