Sök

Visar sökresultat för: Östersjön

VA-aktuellt

Polska avloppsolyckan var ett rörhaveri

Polen Två kilometerlånga tillfälliga ledningar och en pontonbro har temporärt löst problemen efter det stora avloppsutsläppet i Polen i slutet av augusti. Problem i avloppssystemet i Warsawa ledde till ett stort punktutsläpp. Utsläppet skedde från ledningsnätet och inte från reningsverket, som ... Läs mer

VA-aktuellt

Utsläppsrätter mot övergödning utreds

Östersjön I budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen att Havs- och vattenmyndigheten (Hav) ska utreda ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna för att minska övergödningen i Östersjön. ... Läs mer

VA-aktuellt

Trosa deltar i musselodling

Östersjön Trosa kommun satsar på musselodling för att minska övergödningen i Östersjön. Försöket inleds i juni. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kristianstad får nyckelroll mot läkemedelsföroreningar

Mikroföroreningar Kristianstadsforskarna Erland Björklund och Ola Svahn har fått 15 miljoner kronor för att hindra läkemedel och andra mikroföroreningar från våra reningsverk att nå södra Östersjön. Pengarna kommer från EU:s regionala utvecklingsfond South Baltic. Det nystartade projektet heter ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt forskningscentrum för Östersjöforskning

FoU En ny forskningsverksamhet kring marina frågor, Östersjön och skapas med Simrishamns kommun som en part. Även andra vattenfrågor kommer att inkluderas. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
VA-aktuellt

Kväve- och fosforutsläppen från reningsverk minskar

Vattenmiljö De största totalutsläppen av kväve och fosfor till sjöar och vattendrag, vidare till havet, kommer fortfarande från jordbruk och skogsbruk. Utsläppen från reningsverk och industrier minskar men redan de naturliga utsläppen från mark är högre än Sveriges samlade utsläppstak. ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersjöns djupbottnar tömda på fosfor

Östersjön Övergödningen av Östersjön till följd av utsläpp av näringsämnen har länge ansetts förvärras av att bottensedimenten läcker ut fosfor till vattenmassan. Nu visar forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet i en artikel i Tidskriften Vatten att förråden av rörlig fosfor i Egentliga Östersjöns ... Läs mer

VA-aktuellt

Satsning på musslor i Östersjön

Östersjön EU satsar 8,4 miljoner kronor i ett treårigt projekt för att få bort näringsöverskott från Östersjön med hjälp av blåmusslor. Projektet drivs av Kalmarsundskommissionen och Länsstyrelsen i Kalmar. ... Läs mer

VA-aktuellt

Arbetet för Östersjön kan skapa 900 000 nya jobb

Östersjön Övergödningen av Östersjön är i ett kritiskt läge. Starkare lokala strategier och åtgärder i samhällen runt Östersjön är avgörande för en ett renare innanhav. Åtgärderna skulle samtidigt ge en skjuts åt lokala ekonomier och arbetsmarknader och kunna ge 900 000 nya jobb till år 2030. Detta enligt ... Läs mer

VA-aktuellt

Naturliga Östersjömiljöer klassas som övergödda

Östersjön Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har i flera års tid studerat omsättningen av fosfor i Östersjöns kustområden och vilken ekologisk relevans detta har i form av ökad algtillväxt. Resultaten pekar på att tillförsel av fosfor från sediment till vatten är en viktig process för ... Läs mer

Annons:
Paab 2021
<< 1 2 3 ... 6 >>