Sök
Internationell VA-utveckling 5/23

Vi vill inte veta mer: Informationstillräcklighet och fallet med översvämningsrisker i Sverige

För mycket eller för lite information? Individens upplevelse av hur mängden riskkommunikation de tar emot, är en drivkraft för egen informationsinhämtning. Förståelse för mekanismerna är en viktig del i att skapa effektiv förebyggande riskkommunikation. Svenska forskare har tittat på kommunikation kring översvämningsrisker.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2023-08-28 09:58

Uppdaterad 2023-08-28 10:02