Sök
Internationell VA-utveckling 5/21

Vad finns i vattnet? Undersökning av kända och okända oönskade kemiska föroreningar i rå- och dricksvatten i Europa och Asien

Förekomsten av potentiellt hälso- och miljöfarliga ämnen, contaminants of emerging concern (CEC), i våra vatten är ett angeläget ämne som de senaste åren gett upphov till växande oro. Här i Sverige inte minst i relation till förekomsten av PFAS. Några av svårigheterna är att ämnena förekommer i låga halter, vi vet inte vilka de är och vi vet inte hur våra vattenverk klarar av att rena vattnet från dessa ämnen.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2021-08-23 12:17

Uppdaterad 2021-08-23 12:23

Annons:
EndressHauser 2021b