Sök
Internationell VA-utveckling 3/22

EurEau´s förväntningar på ett reviderat ”Urban Waste Water Treatment Directive”, (UWWTD)

Ett position paper från Eureau. Europeiska avloppsoperatörer ser en revision av UWWTD från 1991 som en möjlighet till ett ambitiöst, innovativt, stödjande och framåtsträvande nytt policyramverk som möjliggör för operatörer att möta Green Deals-målen.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-04-25 09:39

Uppdaterad 2022-04-25 09:48

Annons:
Wateraid