Sök
Internationell VA-utveckling 3/12

Undersökning av hur väl några olika bakteriofager avskiljs i ultrafilter

I Göteborg byggs en extra barriär på Lackarbäcksverket mot smittspridning genom virus i dricksvatten. Beredningen kompletteras med ultrafiltering för att avskilja virus fysikaliskt. Virus är 10-30 nm stora och omständliga att detektera med gängse metoder. Hur väl fungerar ultrafilter (UF) som barriär? Hur säkert är UF och hur kan effektiviteten dokumentera för driftpersonalen? UF är en ganska ny teknik som förutsätter att membranen är hela och utan hål för att säkerheten skall upprätthållas. Ingen vill ha ett system som ger falsk säkerhet. Men vad gör man för att säkerställa säkerheten?

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2012-04-23 08:00

Uppdaterad 2012-04-23 08:00

Annons:
Hydria Water 2023b