Sök
Internationell VA-utveckling 4/21

Toxiska cyanobakterier i vattentäkter och i dricksvatten – fördelar med multibarriär i vattenverkets beredning

Globalt ökar potentiellt toxiska cyanobakterier i vattenförsörjningen och är för beredning av råvatten till dricksvatten ett problem för vattenproducenter. Orsaker är klimateffekter med ökande vattentemperaturer, ökad påverkan från gödning av marker och befolkningstillväxt. Detta gäller även i tempererade klimat. Vilka faktorer som inverkar på sammansättning av cyanobakterier (det finns många varianter) och deras förekomst är komplext. Vilka är de negativa effekterna? Hotet mot människors hälsa är framförallt viktigast men också lukt och smak på dricksvatten och problem med driften av vattenverk.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2021-06-07 08:00

Uppdaterad 2021-06-07 08:00

Annons:
EndressHauser 2021b