Sök
Internationell VA-utveckling 5/22

Tio års erfarenheter av GAK som slutsteg i ett avloppsreningsverk

I ett befintligt filtersteg med tio filtreringsenheter i Tyskland har sex filter byggts om till kolfilter för att avlägsna mikroföroreningar. Kolfiltrens gångtid innan reaktivering av kolet sker styrs av COD-avskiljningen. Driftkostnaden uppgår till ca 4 cent/m3.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-08-29 09:44

Uppdaterad 2022-08-29 09:50

Annons:
Hydria Water 2023b