Sök
Internationell VA-utveckling 1/22

Tio års erfarenhet med pulverkol för avskiljning av mikroföroreningar från avloppsvatten

I ett tyskt avloppsreningsverk med biobäddar och slutfiltrering har en anläggning för behandling med aktivt kol i pulverform infogats för att bättre kunna avskilja oönskade mikroföroreningar.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-02-07 10:42

Uppdaterad 2022-02-07 10:45

Annons:
Wateraid