Sök
Internationell VA-utveckling 5/21

Struvit som gödningsmedel

Magnesiumammoniumfosfat från centrat i avloppsverk har testats som gödningsmedel i labskala. Jämförelsevis bra fosfatupptag i testade växter, något större kväveläckage än för kommersiella gödselprodukter vid jämförbar tillväxt.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2021-08-23 12:29

Uppdaterad 2021-08-23 12:31

Annons:
EndressHauser 2021b