Sök
Internationell VA-utveckling 3/22

Slamförbränning i Tyskland för fosforåtervinning

Vid en konferens hösten 2021 diskuterades huvudsakligen olika sätt att transportera och bränna slam i monoförbränningsanläggningar. Bland annat framhölls det att slamtorkning innan förbränning sker knappast är lönsam. Fosforutvinning från slamaska diskuterdes inte. Kriget i Ukraina med kraftigt höjda energipriser har nog medfört att vissa slutsatser inte speglar dagens verklighet så bra.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-04-25 09:49

Uppdaterad 2022-04-25 09:59

Annons:
Wateraid