Sök
Internationell VA-utveckling 3/22

Regnvattenhantering i Frankfurt am Main

I Frankfurt am Main arbetar man med att ge staden en blågrön infrastruktur. Avsikten är att minska tillförsel av dagvatten till spillvattennätet och kyla staden under varma sommardagar genom bland annat avdunstning från öppna vattenytor.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-04-25 10:00

Uppdaterad 2022-04-25 10:05

Annons:
Wateraid