Sök
Internationell VA-utveckling 3/12

Reduktion av organiska spårämnen med ozonering och BAC efter biologisk avloppsbehandling. Fullskaleförsök

Vid avancerad avloppsrening, med speciellt intresse för separation av organiska spårämnen, östrogenicitet och icke specifik toxicitet, har effekten av kombinationen ozon plus biologiskt aktiverat kol undersökts i tre fullskaliga anläggningar för recirkulation av avloppsvatten i Queensland, Australien. Professor Jurg Keller är forskningsledare.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2012-04-23 08:00

Uppdaterad 2012-04-23 08:00

Annons:
Hydria Water 2023b