Sök
Internationell VA-utveckling 2/22

Råttbekämpning i spillvattennät

Bekämpning av råttor i avloppsledningar har i de flesta fall skett genom användning av råttgift, vanligen med medel som orsakar dödliga inre blödningar. Upptäckt av sådana ämnen i t ex fisk har medfört att giftfria bekämpningsmetoder fått ett ökat intresse. För att nå framgång utan råttgift krävs dock ett flertal olika samordnade åtgärder i avloppsnätets upptagningsområde.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-03-14 13:41

Uppdaterad 2022-03-14 13:46

Annons:
Wateraid