Sök
Internationell VA-utveckling 5/23

Partikelbelastning på kolfilter

Drifterfarenheter från några tyska avloppsreningsverk med kolfilter som slutsteg har använts för att beräkna hur mycket partiklar (SS-mängd) som kan belasta filtren för att kunna behålla en god funktion. Den framtagna rekommendationen kan till exempel användas för att avgöra om någon metod krävs för att minska partikeltillförseln till ett kolfilter (SS-mängden mellan spolningar).

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2023-08-28 10:08

Uppdaterad 2023-08-28 10:10