Sök
Internationell VA-utveckling 5/23

Optimering av separation genom flockning med ballastmaterial

Tillsats av ballastmaterial vid flockning med PAC kan förbättra separationen efter flockningsprocessen och polymerdos bör även ingå i kombinationen och ytterligare öka sjunkhastigheten. Här undersöks lämplig mängd mikrosand-ballast och polymertillsats.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2023-08-28 12:59

Uppdaterad 2023-08-28 13:05