Sök
Internationell VA-utveckling 4/22

Ojämn syrefördelning vid mätning av indrivning

Bedömning av halten löst syre i vatten kan ha felkällor, särskilt vid återluftning av vattnet. Den utrustning som används för indrivning kan ge en ojämn fördelning av syre, vilket ger en feltolkning av återluftningskoefficienten.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-06-07 13:56

Uppdaterad 2022-06-07 14:02

Annons:
Wateraid