Sök
Internationell VA-utveckling 3/12

Nöjdare kunder ger stabilare intäkter

Vattenföretag möter många olika utmaningar som på olika sätt påverkar ekonomi och finansiering av verksamheten. Att öka avgifterna är politiskt svårt. Möjligheten att öka antalet kunder är begränsat. Går det att öka intäkterna? Är man hänvisad enbart till att sänka kostnaderna? Roger Eatwell, från Infosys, det indiska konsultföretaget som utvecklar IT-lösningar bland annat för effektiv marknadsföring och utveckling av kundkontakter beskriver möjliga vägar.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2012-04-23 08:00

Uppdaterad 2012-04-23 08:00

Annons:
Hydria Water 2023b