Sök
Internationell VA-utveckling 6/22

Modellering av vinster för avloppsverk med scenarion för källseparering av urin i ett urbant avrinningsområde

Urinsortering kan minska toppbelastningar av näring på avloppsverk. Här har olika scenarios för införande av urinsortering undersökts, bl a har bara vissa arbetsplatser innefattats. Även mängden växthusgaser kan minskas.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-10-03 10:26

Uppdaterad 2022-10-03 10:30

Annons:
Hydria Water 2023b