Sök
Internationell VA-utveckling 5/22

Metanavgång vid lagring och torkning av mekaniskt avvattnat rötat avloppsslam

Metan är svårnedbrytbart. En fullständig nedbrytning kräver tillförsel av extern energi. Vanliga reningsmetoder för gaser som gastvättar, aktivt kol och UV-ljus fungerar dåligt. Det bästa är att i görligaste mån utforma metanemitterande delsteg i ett reningsverk med rötning så att metanförluster minimeras. Lagringens bidrag är relativt lågt.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-08-29 09:56

Uppdaterad 2022-08-29 10:03

Annons:
Svenskt Vatten 2023