Sök
Internationell VA-utveckling 1/12

Kompetenscentrum för dricksvatten på Eawag/Zürich ett resultat av vattenförsörjningsprojektet Wave21

Kompetenzzentrum Tinkwasser på Eawag (ett internationellt erkänt forskningsinstitut med mer än 400 anställd på två orter i Schweiz) inledde sin verksamhet i september 2010 som ett resultat av övergripande vattenförsörjningsprojekt WAVE21. Kompetenscentret bildar en plattform för att främja utbyte mellan vattenproducenter, myndigheter och utbildningsväsendet med syfte att initiera forskningsprojekt för dricksvattenrelaterade problemområden. WAVE21 (projektperiod: 2003 – 2008) är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som fokuserar på vattenförsörjning från ytvatten.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2012-02-27 08:00

Uppdaterad 2012-02-27 08:00

Annons:
Svenskt Vatten 2023