Sök
Internationell VA-utveckling 6/22

Kompakt verk alternativ till konventionella slamavskiljare i centrala Florida

Ett paketverk baserat på SBR-teknik med aktivt slam har provats i småhusskala i Florida. Slamavskiljare med infiltration kan behöva uppgraderas och här har goda resultat för kväve, BOD och coliforma bakterier uppnåtts. Ett närliggande grundvattenrör har provtagits och visar måttlig påverkan.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-10-03 10:15

Uppdaterad 2022-10-03 10:24

Annons:
Hydria Water 2023b