Sök
Internationell VA-utveckling 5/23

Klimatvariationer påverkar planeringen av vattenförsörjningsförbättringar

Klimatvariationer, inte minst de storskaliga svängningarna från långvarig torka till regnigare perioder som kan vara i år eller decennier, leder till att planerare och beslutsfattare behöver se över sina åtgärdsförslag för att möta vattenbristperioder. Ofta leder åtgärderna till kostnadsdrivande investeringar i storskalig infrastruktur för att säkra vattenförsörjningen. Sarah Fletcher och medförfattare (2023) har utvecklat en metodik för hur denna typ av beslutssituationer kan förfinas. De utgår från nederbördsförhållandena i Afrika söder om Sahara. Metodiken kan användas för att underlätta för beslutsfattare att identifiera de säkraste och mest kostnadseffektiva åtgärderna som behövs för att hantera vanligt förekommande klimatvariationer.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2023-08-28 09:54

Uppdaterad 2023-08-28 09:57