Sök
Internationell VA-utveckling 3/12

Karaktärisering av naturligt löst organiskt material i ett nyligen översvämmat område

Karaktärisering av naturligt löst organiskt material i ett nyligen översvämmat område Chen och Zheng (2012) har undersökt hur halten naturligt organiskt material i ytvatten korrelerar mot olika andra vattenkemiska parametrar i ett dämt biflöde till Yangtzefloden i Kina. Jättedammen De tre ravinernas damm (Three Gorges Dam) invigdes 2006 efter 15 års byggnation. Det är världens största dammanläggning som sträcker sig 60 mil uppströms från dammbygget vid Yichang i Hubei till staden Chongqing.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2012-04-23 08:00

Uppdaterad 2012-04-23 08:00

Annons:
Hydria Water 2023b