Sök
Internationell VA-utveckling 1/12

Kan ytbelastningen förutsäga separationen av partiklar i vanliga dagvattenenheter?

Partiklar och detritus fastnar i dagvattensystemets komponenter, avsiktligt eller ej. Artikeln undersöker via kalkyler och pilotförsök hur rännstensbrunnar och virvelseparatorer avskiljer väldefinierade partikelskaror. Projektet är resultat av ett samarbete mellan universiteten i Bologna (Konstruktion och hydraulik) samt universitetet i Florida (Environmental Engineering, prof John Sansalone).

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2012-02-27 08:00

Uppdaterad 2012-02-27 08:00

Annons:
Svenskt Vatten 2023