Sök
Internationell VA-utveckling 7/22

Inverkan av nederbördens first flush på biofilter för dagvattenrening

Är storleken av nederbördens first flush viktig för påverkan av biofilter som används för dagvattenrening? Är restprodukter från svampodling användbart som material i sådana biofilter?

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-11-07 11:55

Uppdaterad 2022-11-07 12:00

Annons:
Hydria Water 2023b