Sök
Internationell VA-utveckling 7/22

Hydrogeokemi, statistik och utforskande kartläggning för att spåra grundämnen i grundvatten

Forskare har undersökt grundvattenkvalitet på Sardinien i en omfattande studie där 1 227 platsers grundvatten provtogs med avseende på en mängd geokemiska parametrar. Detta för att uppskatta de regionala tröskelvärdena för tjugosju grundämnen.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-11-07 12:05

Uppdaterad 2022-11-07 12:09

Annons:
Hydria Water 2023b