Sök
Internationell VA-utveckling 1/12

Hälsoeffekter av restpartiklar från kolnanorör och traditionella vattenreningskemikalier i dricksvatten

Nya material och molekyler hamnar i kretsloppet hela tiden. Som regel kan dessa ämnen med tiden detekteras i vatten och växa till hälso- och miljöproblem om halterna blir för höga. Nanotekniken är ett nytt område inom materialvetenskapen där många spännande lösningar inlemmas i den tekniska miljön med helt nya och okända material. Kommunal avloppsvattenrening är sällan utformad för att hantera de restpartiklar, emulsioner och organiskt material som nanotekniken ger upphov till.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2012-02-27 08:00

Uppdaterad 2012-02-27 08:00

Annons:
Hydria Water 2023b