Sök
Internationell VA-utveckling 5/23

Flytande fotokatalysatorer för behandling av mikroföroreningar i renat avloppsvatten

Laboratorieförsök har visat att fotokatalys på flytande expanderat glas täckt med nanopartiklar av titandioxid kan vara en lovande ny metod att kraftigt sänka halterna av vissa mikroföroreningar i renat avloppsvatten. Ytbehovet är dock relativt stort, så framtidsutsikterna är bäst om det finns grunda poleringsdammar som slutsteg i reningsverket. Vintertid krävs dock komplettering med någon konventionell metod (t ex ozon eller aktivt kol) om en god avskiljning önskas under hela året.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2023-08-28 10:03

Uppdaterad 2023-08-28 10:07