Sök
Internationell VA-utveckling 1/22

Filtrering genom aktivt kol för avskiljning av mikroföroreningar

Minskning av oönskade mikroföroreningar i avloppsvatten kan ske med ozon, aktivt kol i pulverform (PAK) eller granulerat aktivt kol (GAK) i filter. Filtrering genom GAK har vissa fördelar som redovisas i denna artikel. Den viktigaste dimensioneringsparametern för GAK-filtrering är uppehållstiden i filtren (utan kolfyllning, EBCT), som bör vara minst 20 minuter.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-02-07 10:46

Uppdaterad 2022-02-07 10:50

Annons:
Wateraid