Sök
Internationell VA-utveckling 4/12

En hydraulisk Monte-Carlo-modell för vattenförbrukning i bostäder

NSRP-modellen (Neyman-Scott Rektangular Pulse) för att modellera vattenuttag bygger på en lösning av ett icke-linjärt optimeringsproblem. Lösningen behandlar teoretiska händelser som representerar en syntetisk efterfrågeserie (med samma sannolikhet) och observerade händelser (fältmätningar) som bestämmer den uppmätta efterfrågeserien statistiskt. NSRP-modellen kan användas för att simulera vattenförbrukning i ett helt distributionsnät.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2012-06-11 08:00

Uppdaterad 2012-06-11 08:00

Annons:
Hydria Water 2023b