Sök
Internationell VA-utveckling 8/22

Effektbaserade mätningar av kemisk kvalitet förbättrar övervakning och kontroll av dricksvattenförsörjningen

En ganska ny analysmetod för att förstå riskerna av kombinationer av kemiska ämnen är effektbaserad övervakning (eng. effect based monitoring, EBM). Kombinationseffekten kallas ibland cocktail-effekten. Forskare har sammanställt uppgifter om EBM från olika vattenförsörjningssystem världen runt och ställt frågorna om och hur EBM kan användas för att öka kunskapen om vattenkvaliteten och riskmedvetandet hos vattenproducenten.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-12-12 10:28

Uppdaterad 2022-12-12 10:37

Annons:
Svenskt Vatten 2023