Sök
Internationell VA-utveckling 8/22

Dosering av tvåvärt järn direkt i inloppet till ett avloppsreningsverk för att minimera svavelväteproblem

I ett tyskt avloppsreningsverk kunde lukt- och korrosionsproblem orsakade av svavelvätebildning i tryckavloppsledningar motverkas genom tillsats av flytande tvåvärt järn (FeCl2) något uppströms inloppets samlingsbrunn. Denna brunn var utformad för att avgasa det inkommande avloppsvattnet från svavelväte (”stripping”), men det fungerade inte särskilt bra. Med järntillsatsen påverkades dock inte den mycket höga halten av svavelväte i brunnen, men problemen nedströms vid galler och sandfång försvann nästan helt.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-12-12 10:54

Uppdaterad 2022-12-12 10:57

Annons:
Svenskt Vatten 2023