Sök
Internationell VA-utveckling 4/22

Deammonifikation i huvudströmmen – ett praktikfall

I ett avloppsreningsverk i Tyskland har deammonifikation (anammox) införts i huvudströmmen. Hydrocykloner används för att anrika slamgranuler i det aktiva slammet. Kapaciteten i biosteget har efter omläggningen ökat betydligt. En planerad utbyggnad med konventionell teknik har skrinlagts.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-06-07 13:40

Uppdaterad 2022-06-07 13:45

Annons:
Wateraid