Sök
Internationell VA-utveckling 5/22

Behandling av tungmetaller i surt gruvdränage med aska från pyrolys av hushållsavfall

Förbränning av hushållsavfall via pyrolys genererar stora mängder alkalisk aska. Den kan användas till avskiljning av tungmetaller i sura dränvatten från gruvor visas i denna labstudie från Kina.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-08-29 09:38

Uppdaterad 2022-08-29 09:43

Annons:
Wavin 2022 - 2