Sök
Internationell VA-utveckling 8/22

Avloppsbaserad SARS-CoV-2: Flödesbedömning via tre parametrar

Avloppsbaserad epidemiologi (WBE) förutsätter en god kontroll av avloppsvattenmängderna för att kunna räkna bakåt till antalet smittade individer. Här användes konduktivitet, ammoniumkväve och ortofosfat som mått på avloppsvattnets spädning. Uppföljning har gjorts på sex platser i Wales.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-12-12 11:13

Uppdaterad 2022-12-12 11:17

Annons:
Svenskt Vatten 2023