Sök
Internationell VA-utveckling

Att övervaka mikrobiell kvalitet i dricksvattennätet

Den 23 augusti ventilerades Mikael Danielssons licentiatavhandling ”Mikrobial monitoring of drinking water systems” vid avdelningen för teknisk mikrobiologi vid LTH i Lund. Opponent var professor Olof Bergstedt från Göteborg Kretslopp och vatten och Chalmers. Mikael Danielssons licentiatavhandling består av 61 sidor sammanfattning av hans forskning och två uppsatser.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2022-08-29 10:07

Uppdaterad 2022-08-29 10:11

Annons:
Svenskt Vatten 2023