Sök
Internationell VA-utveckling 8/21

Askiljning av näring och tungmetaller från dagvatten i biofilter med olika media

För att avskilja näring och metaller ur dagvatten provas planterade biofilter. Här har flera olika media använts i filtret och de har jämförts med oplanterade ytor i pilotskala. Provade media med växter har lyckats bättre än planterade och oplanterade sandfilter.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2021-12-06 10:11

Uppdaterad 2021-12-06 10:15

Annons:
Wateraid