Sök
Internationell VA-utveckling 3/12

Anaerob termisk rötning av slam med förtjockning och recirkulation

Kapaciteten i en rötkammare kan ökas genom förtjockning och recirkulation av slam. Både reduktion av slammängden och förbättrad gasproduktion kan erhållas.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)

Publicerad 2012-04-23 08:00

Uppdaterad 2012-04-23 08:00

Annons:
Hydria Water 2023b