Sök
Cirkulation 2/18
partners logo

Håkan Jönsson. FOTO: Julio Gonzales/SLU

”Vi har varit alldeles för fosforfixerade”

Håkan Jönsson vid SLU har lett arbetet med forskning och undervisning inom ­kretsloppsteknik, näringsåtervinning från avloppsvatten och matavfall i 25 år. Han får också Vattenpriset 2018 från Föreningen Vatten.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Är kretsloppen mellan stad och land närmare att sluta sig nu än för 25 år sedan?

– Ja det tycker jag på sätt och vis. Då var det entusiasterna som drev det med ekobyar och liknande. Det som har hänt nu är att en hel del VA-avdelningar och andra i branschen är intresserade. De tycker att kretsloppslösningar och källsortering kan vara bra. Framförallt för det vi kallar paragraf-sex-byar. Vi har även exempel i riktigt tät stadsbebyggelse vilket NSVA:s arbete i Helsingborg är ett bevis på. Även i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har man från exploateringskontoret länge försökt driva på för att få källsortering.

Ska du utveckla det här med paragraf-sex-byar?

– Det är byar där man har enskilda avlopp idag utanför storstäderna, som har vuxit och kanske har 40 till 70 hushåll idag. Då är det lätt att kommunen blir ålagd att inrätta ett VA-område. Ligger de flera mil bort så är det inte jättemånga VA-avdelningar som är jättepigga på att driva mindre reningsverk. Att gräva såpass långa ledningar kostar också mycket. Då är det rätt många som ändå vill titta på lösningar för enskilda avlopp som till exempel Uddevalla och Södertälje har använt. Där har man källsortering på klosettvattnet och en enklare hantering av BDT-vattnet.

– Lösningarna har kommit närmare på det sättet att det är mer accepterat av branschen, de har börjat inse fördelarna.

Annons:
VAK 2018


Det byggs också mycket överföringsledningar idag och det satsas på avancerad reningsteknik i storskaliga anläggningar. Har uppströmsarbetet och kretsloppstänkandet någon plats?

– Visst satsas det väldigt mycket där. Utvecklingen är inte ensartad, det är lite som med bilarna. Vi har både elektrifiering och så har vi förbättring av de konventionella motorerna hela tiden. I ett längre tidsperspektiv är jag övertygad om att det kommer att gå mot källsortering och uppströmslösningar av den anledningen att det måste gå åt det hållet i Asien och Afrika, där vi har den stora urbaniseringen och de stora installationerna av nya VA-system. De som vill vara stora i branschen måste göra lösningar som funkar där. Därför tror jag att det kommer att gå åt det hållet i Sverige också, även om vi är fastbyggda i dagens system.

– Även i de storskaliga lösningarna skulle vi kunna göra mycket mer för kretsloppet. Kvävet är ur kretsloppssynpunkt den viktigaste näringen vi har i avloppet. Ur beredskapssynpunkt, energisynpunkt och växthusgassynpunkt så är det kvävet vi borde återvinna och det har vi i rejektvattnet. Där borde vi hitta lösningar och införa kväveåterföring som ett miljömål.

Har vi varit för fosforfixerade i närsalt­återvinningen ur avlopp?

– Det tycker jag absolut. Det är faktiskt så att om vi tittar på antalet år med ekonomiska reserver och vikten för växtodling så har vi betonat det på tok för mycket. Vi har större reserver av fosfor än vad vi har av kalium, räknat i antal år. Eller av vad vi har av naturgas, vilket är det viktigaste för att göra kväve. Sedan är det så att det geopolitiskt inte är så bra att de stora fosforreserverna ligger i Västafrika. Å andra sidan ligger de stora naturgasreserverna i Iran och Ryssland…

Du har gått i pension som professor vid SLU. Vad gör du nu?

–  Jag har inte ansökt om emeritus-status än utan nu kallas jag senior advisor. Jag jobbar 25 procent och försöker dra igång ett projekt om reduktion av läkemedelsrester i avloppsslam. Jag är jätteglad över den grupp som har bildats vid SLU under min tid och som forskar jättebra under Björn Vinnerås nu kring källsortering. Sedan jobbar vi också en del mot konventionella avlopp och där jobbar jag fortfarande på att få en bra överföring till nya medarbetare.

Publicerad 2018-03-14 08:00

Uppdaterad 2018-03-14 08:00