Sök
Cirkulation 7/17

Vattenverket vårdar sina kulturminnen

I Karlskrona har nyligen två K-märkta brunnsöverbyggnader renoverats genom vattenverkets försorg och med betydande ekonomiskt bidrag ifrån Länsstyrelsen. Den ena byggnaden uppfördes 1795. Den andra 1859. Båda är vackert iögonfallande och med högt historiskt värde. Därutöver utgör dessa byggnader värdefulla symboler för stadens brokiga vattenförsörjningshistoria.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)