Sök
Cirkulation 5/21

Vattenverkens mull kommer till nytta

Vattenverksmull kan vara en användbar resurs. Stockholm Vatten och Avfall har under flera år arbetat utefter en strategi för att trygga avsättningen för och hantera mullen på bästa möjliga sätt.

(Detta innehåll är låst. Du behöver logga in för att kunna ta del av innehållet.)